TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Rami Kışlası Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

05.07.2022 tarihli ve 2680292 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Bakan Onayı

Yönerge