TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

16 Haziran 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31868

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1-25/7/2013tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.