TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5738)

16 Haziran 2022 Tarihli ve 31868 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız