TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

29 Mayıs 2022 Tarihli ve 31850 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız