TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sahne ve Salon Tahsis Yönergesi

Bakanlık Makamının 05.04.2022 tarihli ve 62087 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

Makam Onayı ve eki Yönergeye ulaşmak için tıklayınız