TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5210)

24/2/2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız