TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Bağlı Müze ve Örenyerlerinde Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından Yapılacak Bağışlara İlişkin Yönerge

Bakanlığımız Makamının 10.01.2022 tarihli ve E.2030550 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir

Makam Onayına ulaşmak için tıklayınız

Yönerge metnine ulaşmak için tıklayınız