TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Meydana Gelen Değişiklikler
    30/09/2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete ile Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmış olup, mezkur yönetmeliklerin son haline ulaşmak için tıklayınız.