TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönerge


Yönerge metnine ulaşmak için tıklayınız

Ekleri görüntülemek için tıklayınız