TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2921)


03.09.2020 tarih ve 31233 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Karar metnine ulaşmak için tıklayınız