TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız