TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.07.2020 tarih ve 31181 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.


MADDE 1 –
8/11/1980 tarihli ve 17154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinin 2 nci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları işletmelerinin yönetilmesi ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Bakan Onayı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.