TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 60)
      18/04/2020 tarih ve 31103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 60) ile Bakanlığımız teşkilatında Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.