TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 59)
      14/04/2020 tarih ve 31099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 59) ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 290'ıncı maddesinde yer alan Personel Daire Başkanlığı ilga edilerek yerine Personel Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Ayrıca; mezkur kararnamenin Teftiş Kurulu Başkanlığı başlıklı 288'inci maddesinin (a) bendi "Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, usulsüzlükleri önleyici bir anlayışla rehberlik etmek," şeklinde değiştirilerek, (c) bendi "Bakanlığın görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasını izlemek,mevzuat çalışmaları yapmak ve öneride bulunmak" eklenmiştir.