TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


5253 Sayılı Dernekler Kanununda Yapılan Değişiklik      24/12/2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasına “Mustafa Kemal” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Şehit, Gazi” ibaresi eklenmiştir.

   Kanunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız