TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler
     24/12/2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 11/7/2019 tarih ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 8'inci maddesinin üçüncü fıkrasında "Kamu İhale Kanunundan" ibaresinden sonra gelmek üzere ",14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kararnameye" ibaresi eklenmiştir. 


  Kanunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız