TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


2252 Sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununda Yapılan Değişiklik     24 Aralık 2019 tarihlive 30988 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanarak yürürlüğegiren "Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 19/06/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasına "kültür ve turizm yatırımlarının alt yapı hizmetlerini yapmak" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlığın kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu taşınmaz mal alımı ve kültür ve turizm yatırımlarına ilişkin kamulaştırma bedelleri için destek sağlamak" ibaresi eklenmiştir. 

  Kanunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız.