TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sahne ve Salon Tahsis Yönergesinde Yapılan Değişiklik     27/07/2019 tarih ve 489 Sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren ve 27/11/2019 tarih ve E.25841 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğü devam eden Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sahne ve Salon Tahsis Yönergesinin Ek-1 listesinde yer alan Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğüne ilişkin kısım Bakanlık Makamının 23/11/2019 tarih ve E.37435 sayılı Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yönerge metninin son hali için tıklayınız