TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği


         28/11/2019 tarih ve 30962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile
netmeliğinin Ek-2 Listesine “57- Define arama projeleri.” ibaresi eklenmiştir. Yönetmelik tam metnine ulaşmak için tıklayınız.