TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne Bağlı Sanat Kurumları Bünyesinde Faaliyet Gösteren Amatör Koro Ve Toplulukların Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne Bağlı Sanat Kurumları Bünyesinde Faaliyet Gösteren Amatör Koro Ve Toplulukların Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge Bakanlık Makamının 29/11/2010 tarih, 239891 sayılı Onayıyla yürürlüğe girmiştir. Görmek için tıklayınız ...