TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Bakanlığımızın 2009/8 sayılı Genelgesine göre Saklama Süreli Standart Dosya Planı 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.

Saklama Süreli Standart Dosya Planı için tıklayınız