TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 10, 11, 37 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler olmuş, bu değişiklikler 24/02/2010 tarih ve 27503 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği