TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


"Kültür Bakanlığı Senfoni Orkestraları Solist Sanatçılarının Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik" değişmiş, bu değişiklikler 18/02/2010 tarih ve 27497 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Senfoni Orkestraları Solist Sanatçılarının Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik