TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi" nin 7 inci maddesinin (i) fıkrası değişmiş, 10 uncu maddesine (gg) fıkrası eklenmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi