TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 5. fıkrası mülga olmuştur.

Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik