TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Muhakkik/Soruşturmacı Rehberlik Eğitimi Gerçekleştirilmiştir

Bakanlığımız faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 200 (ikiyüz) personele yönelik düzenlenen “Muhakkik/Soruşturmacı” uzaktan eğitim programı Başkanlığımız Başmüfettişi Sayın Bayram COŞKUN ve Müfettişi Sayın Utkan YİĞİTOĞLU’nun sunumları ile 22.11.2021-24.11.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Eğitim programı kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/diğer personel rejimleri ve disiplin soruşturmalarında dikkate alınacak hususlar, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, soruşturma ve ön inceleme mevzuatı çerçevesinde düzenlenen raporların yazım usul ve esasları ile rapor yazımında dikkate alınacak hususlara ilişkin eğitim verilerek rehberlikte bulunulmuştur.

  • M1.png
  • M2.png
  • M3.jpg
  • M4.png
  • M5.png
  • M6.png