TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna Göre Verilecek İdari Para Cezalarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik


  19.06.2021 tarih ve 31516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


      Mevzuat metnine ulaşmak için tıklayınız