TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hukuk Hizmetlerinin Muhakemat Müdürlükleri ile Bağlantılı Yürütülmesine İlişkin Esaslara Dair 2021/1 Sayılı Genelge

Genelge metnine ulaşmak için tıklayınız