TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


2021 Yılı Telif Ücretleri Değerlendirme, Tespit ve Ödeme Usul ve Esasları ile Telif Ücretleri Tespit Cetveli

13/04/2021 tarih ve E.32124 sayılı Bakanlık Olur'u ile yürürlüğe girmiştir. 

Metne ulaşmak için tıklayınız