TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik


Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız