TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turist Rehberliği Hizmetinde COVID-19 Pandemi sürecinde Uyulması Gereken Kurallara İlişkin Genelge (2020/11)


           09/06/2020 tarih ve E.385761 sayılı Makam Olur'u ile yürürlüğe girmiştir. 

                  Genelge metnine ulaşmak için tıklayınız.