TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu İhale Mevzuatı Rehberlik Eğitimi Gerçekleştirilmiştir

Bakanlığımız birimlerinden gelen talepler gözetilerek Başkanlığımızca planlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ikincil mevzuatlarda düzenlenen satın alma iş ve işlemleri konularına ilişkin uzaktan eğitim programı Kamu İhale Uzmanı Sayın İrfan Yılmaz tarafından 27.01.2021 ile 29.01.2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Başkanlığımızın rehberlik faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen kamu ihale mevzuatı ile satın alma iş ve işlemlerine yönelik uzaktan eğitime, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetler Daire Başkanlığı, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu Müdürlüğü, Anakara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletmeleri Müdürlüğü, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda görev yapan 78 (yetmişsekiz) personel katılmıştır.


  • Slayt1.JPG
  • Slayt11.JPG
  • Slayt3.JPG
  • Slayt7.JPG