TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik


Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız