TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yer Alan EBYS Uygulamalarına İlişkin Değişiklikler ve Düzenlemeler


Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca hazırlanan ve EBYS’lere yönelik Yönetmelik’teki değişikliklerin ve gerekli düzenlemelerin yer aldığı “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yer Alan EBYS Uygulamalarına İlişkin Değişiklikler ve Düzenlemeler” dokümanına ulaşmak için tıklayınız