TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Başmüfettiş Özgür Semiz ve Müfettiş Emre İlhan'a Lisansüstü Dereceleri İçin Tebrik


 "Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Toplu Yönetimi ve Kamusal Denetimin Boyutları" konulu doktora tezi başarılı bulunan ve doktora derecesi elde eden Kurulumuz Başmüfettişi Özgür SEMİZ ve "Turizm Gelirlerinin Artırılmasında Kamusal Düzenlemeler: Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması" konulu tezi kabul edilerek yüksek lisans derecesi elde eden Başkan Yardımcımız Emre İLHAN'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.