TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


21.08.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararları (2840 ve 2849 sayılı Kararlar) Yayımlanmıştır


21 Ağustos 2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İstanbu İli, Fatih İlçesinde Bulunan Kariye Camiinin Müze ve Müze Deposu Olarak Kullanılmak Üzere Milli Eğitim Bakanlığına Tahsis Edilmesine İlişkin Kısmı, Danıştay Onuncu Dairesinin 11/11/2019 Tarihli ve E: 2019/11776, K: 2019/7680 Sayılı Kararı ile İptal Edildiğinden, Kariye Camiinin Yönetiminin 22/6/1965 Tarihli ve 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına Devredilerek İbadete Açılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2840) metnini görüntülemek için tıklayınız

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 500.000.000 Türk Lirasına Çıkarılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2849) metnini görüntülemek için tıklayınız