TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği


01.05.2007 tarih ve  26509sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik metni için tıklayınız