TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2187)    04/03/2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.