TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Yıldız Sarayı Kompleksi İçindeki Taşınmazlara Dair İntifa Hakkının Kurulmasına İlişkin ProtokolYıldız Sarayı Kompleksi İçindeki Taşınmazlara Dair İntifa Hakkının Kurulmasına İlişkin Protokol ve Ek Protokol-1