TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


2020 Yılı Telif Ücretleri Değerlendirme, Tespit ve Ödeme Usul ve Esasları ile Telif Ücretleri Tespit Cetveli     25/02/2020 tarih ve E.6506 sayılı Bakanlık Olur'u ile yürürlüğe girmiştir. 

                       Metne ulaşmak için tıklayınız.