TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

2020 Yılı Telif Ücretleri Değerlendirme, Tespit ve Ödeme Usul ve Esasları ile Telif Ücretleri Tespit Cetveli