TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


5846 sayılı Kanun Kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Hesabından Destek Sağlanacak Projelere İlişkin Başvuru, Takip ve Sonuçlandırma İşlemlerine Dair Usul ve Esaslar

09/04/2018 tarih ve 292592 sayılı Bakanlık Makamının Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

5846 sayılı Kanun Kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Hesabından Destek Sağlanacak Projelere İlişkin Başvuru, Takip ve Sonuçlandırma İşlemlerine Dair Usul ve Esaslar