TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Maliye Bakanlığının 08/04/2016 tarih, 3100 sayılı yazısı (Kültür ve Turizm Bakanlığınca Gençlerle İlgili Sanatsal Faaliyet, Etkinlik ve Projeler ile Eserlere Verilecek Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar)