TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müzelerde Bulunan Kültür Varlıklarının Sayımına ve Zimmetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Genelge 2020/2)     12/03/2020 tarih ve E.241653 sayılı Olur ile yürürlüğe girmiştir. 

        Genelge metnine ulaşmak için tıklayınız.