TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Yerinde İnceleme Çalışmaları
      24/02/2020 tarih ve E.172725 sayılı yazı ile yürürlüğe girmiştir. 

           Metne ulaşmak için tıklayınız.