TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge

16/01/2019 Tarihli ve 30657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge