TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

12/09/2018 tarih ve 30533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi