TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Türk Dili Yılı ile İlgili 2017/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi


17/05/2017 tarih ve 30069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Türk Dili Yılı ile İlgili 2017/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi