TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı ile İlgili 2017/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

16/05/2017 tarih ve 30068 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı ile İlgili 2017/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi