TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


İdarelere Verilen Dilekçeler Hakkında 2016/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

21/10/2016 tarih ve 29864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İdarelere Verilen Dilekçeler Hakkında 2016/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi.pdf