TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi ile İlgili 2016/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 
 
30/04/2016 tarih ve 29699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.